Przemysł spotkań

Polski przemysł spotkań mógłby odgrywać rolę jednego z kluczowych napędów rozwoju polskiej gospodarki nadchodzących lat. Taką tezę postawili organizatorzy dziewiątej edycji międzynarodowego forum gospodarczego pod nazwą Warsaw Economic Hub, 16 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Cykl konferencji, którego gospodarzami są dwa tytuły prasowe o międzynarodowym zasięgu, The Warsaw Voice i The New York Times, prezentuje międzynarodowy potencjał polskiej gospodarki. „Podczas kolejnych edycji, organizowanych wspólnie od 2008 roku, próbujemy w gronie ekspertów, liderów biznesu i przedstawicieli rządu oraz struktur europejskich, oceni ć rzeczywistą pozycję polskiej gospodarki w Europie i świecie. Interesują nas także perspektywy, jakie rysują się przed Polską w tym zakresie. Kluczowe pytanie brzmi następująco: co stanowi o szczególnej wartości gospodarki Polski i na co powinniśmy w przyszłości stawiać, gdy mowa o planowaniu rozwoju”, mówi Juliusz Kłosowski, dyrektor programowy cyklu.

Zdaniem ministra Jerzego Kwiecińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, turystyka w Polsce, w tym biznesowa, ma znacznie większe możliwości niż obecny stan rzeczy by na to wskazywał. „To, co dziś realizujemy, to zdecydowania za mało”, powiedział w czasie jednego z paneli dyskusyjnych, poświęconych programowi rozwoju polskiej gospodarki. „Musimy stawiać na te segmenty rynku turystycznego, które dają dużą wartość dodaną. Do nich na pewno zaliczamy turystykę biznesową czy przemysł spotkań”, dodał.

„Turystyka jest tzw. niewidzialnym eksportem, a eksport to ważny napęd wzrostu PKB”, podkreślała prof. Jadwiga Berbeka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podczas panelu dyskusyjnego w ramach ścieżki Poland Meetings Destination. W świecie przemysł spotkań zapewnia miliony miejsc pracy. W Wielkiej Brytanii, która dysponuje niezwykle zdywersyfikowaną, rozwiniętą gospodarką, jest odpowiedzialny za ok. 2,9% PKB, 3,4% miejsc pracy i ponad 3% wpływów podatkowych. W Kanadzie to 1,5% PKB i ok. 2% rynku pracy, w Danii – ok. 1% PKB i 1,4% rynku pracy. Te wartości oznaczają, że branża należy do kluczowych sektorów gospodarczych krajów rozwiniętych. Zdaniem Pani Profesor potencjał, jakim obecnie dysponuje przemysł spotkań w Polsce, jest ogromny. To już nie czarny koń, ale rumak, który może pociągnąć rydwan gospodarki, trzeba mu tylko stworzyć odpowiednie warunki, twierdziła.

O tym, jak do tego można się zabrać, w czasie konferencji mówił Dawid Lasek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.  Podkreślił, iż turystyka, w tym biznesowa, znalazła się ostatecznie w strategii rozwoju gospodarczego Polski. To szczególnie ważne, bo nie wszystkie kompetencje niezbędne w tworzeniu właściwego otoczenia prawnego przemysłu spotkań i turystyki, znajdują się w zasięgu Ministra Sportu i Turystyki. Minister Dawid Lasek zaprezentował koncepcję włączenia branży spotkań w strukturę Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych, które stanowić będą kluczowe narzędzie prezentacji i promocji naszej oferty turystycznej. Marki terytorialne to, w uproszczeniu, profesjonalne oferty turystyczne o zasięgu regionalnym, pod którymi kryją się oczywiście już konkretne produkty turystyczne. Przemysł spotkań powinien odegrać kluczową rolę jako jeden z ważniejszych produktów, oferowanych w ramach marek terytorialnych. W sposób naturalny będzie też je wspierać poprzez mechanizm osobistych rekomendacji uczestników spotkań, konferencji, kongresów, odbywających się np. w regionalnych centrach kongresowych, konferencyjnych i wystawienniczych.

Funkcjonowanie takiego właśnie mechanizmu rekomendacji, a także liczne już przykłady regionalnych korzyści, wynikających z aktywności nowych ośrodków konferencyjno-kongresowych, podkreślali między innymi ich przedstawiciele. Wszystkie te ośrodki działają od niedawna, ale już udowodniły, że efekty ich działania przerastają wcześniejsze oczekiwania. „Budujemy wspólny, regionalny produkt turystyczny, dysponując wspólną marką Mazury, która dzięki temu zaczyna się kojarzyć nie tylko z Krainą Wielkich Jezior”, mówiła  Beata Maly-Kaczanowska , wiceprezes Expo Mazury. „W skali regionu od niedawna zaczęliśmy już robić to, co w skali makro należy do dobrego planu MSiT”, podkreślał z zadowoleniem Kamil Szymański, prezes, otwartego zaledwie w czerwcu Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego G2A Arena Podkarpackie  w Jasionce. „Opieramy naszą ofertę na inteligentnych specjalizacjach regionu czyli na jego obecnych atutach gospodarczych, naukowych i dotyczących przemysłu spotkań’, podkreślał Rafał Dudziński, dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.

Dyskusje wokół potencjału polskiej branży spotkań podczas grudniowego Warsaw Economic Hub oraz odbywającego się w jego ramach spotkania Poland Meetings Destination, przyniosły konkretne konkluzje. W podsumowaniu panelu plenarnego, otwierającego obrady forum, z uczestnictwem ministrów Jerzego Kwiecińskiego, MR i Dawida Laska, MSiT, podkreślono potrzebę budowy lepszego otoczenia prawnego dla sektora, a także budowy dużego centrum kongresowego w Warszawie, jedynej stolicy europejskiej, która takim obiektem jeszcze nie dysponuje. Podczas kolejnej dyskusji minister Dawid Lasek zwrócił się do organizatorów konferencji i zgromadzonych przedstawicieli branży z zaproszeniem do bliskiej współpracy, zmierzającej do wypracowania lepszych warunków rozwoju branży. Zadeklarował chęć spotkania w tej sprawie już na początku roku.

 

Pełny zapis video paneli dyskusyjnych, o których mowa w artykule, jest dostępny na stronie konferencji www.WarsawEconomicHub.pl. Bezpośredni link: http://warsaweconomichub.pl/photogallery/

 

The initiator and organizer of Poland - Meetings Destination is The Warsaw Voice Conferences, part of The Warsaw Voice Multimedia Platform group and the originator and organizer of events such as Warsaw Economic Hub, an annual international conference showcasing the international potential of the Polish economy and promoting Warsaw as one of the fastest developing economic hubs in Europe...


logistic support: