Meetings Week Poland, 2016

                 

 

W dniach 14-18 marca 2016 roku w Warszawie odbędzie się coroczne wydarzenie pt: „Meetings Week Poland”, jedna z najważniejszych imprez promocyjnych polskiej branży organizatorów spotkań. To już czwarta edycja tego wydarzenia.Na pięciodniowy cykl wydarzeń złożą się konferencje oraz spotkania networkingowe, w których wezmą udział reprezentanci korporacji i stowarzyszeń zawodowych, którzy odpowiadają za planowanie eventów, zakupy usług dla podróży i spotkań służbowych, oferenci z firm obsługowych, hoteli i centrów konferencyjnych a także dziennikarze, samorządowcy i politycy. Część paneli jest także przygotowana dla studentów. W zeszłorocznej edycji Meetings Week Poland wzięło udział ponad 1000 osób.

Celem Meetings Week Poland jest zademonstrowanie skali branży spotkań w Polsce, jej znaczenia dla gospodarki oraz skupienie w jednym czasie osób z całego środowiska dla wyrażania opinii istotnych dla przyszłości profesjonalistów odpowiadających za realizację różnego rodzaju wydarzeń, konferencji i kongresów.


 
Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez organizacje działające w tej branży: Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Poland Convention Bureau POT, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, magazyn „The Warsaw Voice”, portal Meetingplanner.pl przy licznym wsparciu mediów branżowych.


Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki jest partnerem strategicznym całego wydarzenia.

 

Rejestracja

The initiator and organizer of Poland - Meetings Destination is The Warsaw Voice Conferences, part of The Warsaw Voice Multimedia Platform group and the originator and organizer of events such as Warsaw Economic Hub, an annual international conference showcasing the international potential of the Polish economy and promoting Warsaw as one of the fastest developing economic hubs in Europe...


logistic support: